Phụ tùng

DANH MỤC PHỤ TÙNG:

Dầu động cơ


Bộ lọc dầu


Dây đai dẫn động

Dung dịch làm mát

Bộ lọc khi (Lọc gió động cơ)

Dầu hộp số tự động

Ắc quy


Bugi đánh lửa

Bugi đánh lửa

Má phanh

Dầu phanh

Bộ lọc khí (Lọc gió điều hoà)

Lưỡi gạt nước