Nissan Hà Đông

Đại Lý 3S Chính Thức (Bán Hàng, Dịch Vụ, Phụ Tùng)

  • Km 14+600, Quốc Lộ 6, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Hà Nội
  • Bán hàng: 0982965511 | Dịch vụ: 0932249589 | CSKH: 0932295500
  • (024) 3 3571203
  • http://nissanhadong.com.vn
  • 8 Giờ Sáng - 17:30 Giờ Chiều