Nissan Bắc Giang

Đại lý 3S Chính Thức (Bán hàng, Dịch vụ, Phụ tùng)

  • Khu Công nghiệp Dĩnh Kế, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
  • Bán hàng: 01299864864 | Dịch vụ: 0868403663 | CSKH: 0868423663
  • (0204) 3857877
  • http://nissanbacgiang.com/