Mạng lưới đại lý

TP. Hồ Chí Minh

Bình Dương

Đồng Nai

Đắk Lắk

Đà Nẵng

Nghệ An

Hà Nội

Quảng trị

Thanh Hóa

Lào Cai

Bắc Giang

Bình Định

Hạ Long

Gia Lai

Vĩnh Phúc

Cần Thơ

Hải Phòng