Đăng ký lái thử tại VMS 2017

Đăng ký để trải nghiệm những mẫu xe cao cấp của Nissan tại

VIETNAM MOTORSHOW 2017 (VMS 2017)

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn  – SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Từ ngày 01/08/2017 đến ngày 05/08/2017

Thông tin liên hệ